Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026

Opiniowanie dokumentu:


Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026

Punkt konsultacji zakończony: 2021-03-22

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry